مشاهده RSS Feed

مریم

دنیا و نوع نگرش به آن

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1394/03/22 در ساعت 19:53 (240 نمایش)نگاه به دنیا متفاوت است،

یک زمانی انسان دنیا را تابلوی زیبایی می بیند،
این دسته از انسانها برای تماشای دنیا آمدند،

یک زمانی انسان از دنیا عبرت می گیرد
که این انسانها از حوادث دنیا درس اخلاق می گیرند
و دنیا برای آنها مزرعه و مدرسه می شود،این گروه می خواهند از ظلم به نورانیت و عدل برسند،

لذا دنیا برای آنها معبراست نه مانع.
لذا اگر کسی صحنه های عبرت آموز دنیا را می ببیند و
تحولی در او ایجاد نمی شود، این فرد تماشاگر دنیا است نه عبرت آموز.
^

ورود

ورود