مشاهده RSS Feed

آرامش با یاد خدا

برای خدا

به این مطلب امتیاز بدهید
نوح
برای خدا
قید پسر را می زند و
ابراهیم
قید پدر را
و من این وسط
برای هیچ
قید خدا را
هر روز می زنم!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود