مشاهده RSS Feed

مریم

سرمایه های علمی انسان و قرآن

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1394/03/30 در ساعت 15:42 (161 نمایش)


سرمایه‏ های علمی انسان دارای دو بخش است:

علم حصولی و علم حضوری؛ علم حصولی همان علم اکتسابی است که از راه اندامهای ادراکی، مانند چشم و گوش و دیگر حواس ادراکی

به امامت و رهبری عقل به دست می‏آید و انسان در آغاز تولد، تنها از ابراز تحصیل آن بهره‏ مند است

ولی از نظر علم حضوری و شهودی

خداوند انسان را با سرمایه ه‏ای گرانبها آفریده و آن تسویه جان آدمی و الهام فجور و تقوا به اوست

تسویه بدن آدمی به داشتن اندامهایی چون چشم و گوش و دهان و مانند آنهاست و انسان با نداشتن یکی از آنها معیوب است،

ولی تسویه جان آدمی به آگاهی و معرفت او نسبت به فجور و تقواست.

علم حضوری نظیر علم حصولی نیست که وصفی متمایز و جداگانه برای روح انسان باشد و با فقدان آن انسانیت انسان باقی بماند،

بلکه علم حضوری در سازمان آفرینش او نقش دارد و اگر کسی سرمایه علم حضوری خویش را از دست داد،

یعنی فطرت خود را در گور هواهای نفسانی مدفون ساخت، دیگر از نعمت روح و نفس انسانی برخوردار نیست

و معنای صحیح انسانیت بر او صدق نمی‏کند.


^

ورود

ورود