مشاهده RSS Feed

آرامش با یاد خدا

ای دل بسوز تا شب احیا نیامده

به این مطلب امتیاز بدهید
ای دل بسوز تا شب احیا نیامده
تقدیر ماهنوز به دنیا نیامده
😭
فرقی نکرده ایم زاحیای سال پیش
توبه چرا سراغ دل ما نیامده
😭
گویی به گوش عده ای از ما هنوز هم
هل من معین غربت آقا نیامده 😭
آری برای بنده شدن وقتمان کم است
ای دل بسوز تا شب احیا نیامده
😭
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود