مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

33) پسر نوح چه شد؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: با توجه به (سوره 21 آیه 76) نوح و خانواده اش از طوفان نجات یافتند و (سوره 37 آیه 77) اعلام میکند که تخم و ترکه نوح نجات یافتند و (سوره 11 آیه 42-43) میگوید که پسر نوح نابود شد.

پاسخ:

دربارۀ پسر نوح و عاقبت او آیات قرآن هیچ گونه تضادی باهم ندارند. نوح(ع) فرزندان دیگری با نام های سام، حام و یافث داشت چنانکه در تفاسیر و روایات نیز آمده است و قرآن هم نفرموده است که او فقط یک پسر داشته است. این سه پسر به هنگام طوفان بر کشتی سوار شده و نجات یافتند. پس جایی که قرآن می گوید: نوح و اهلش نجات یافتند؛ از سوی دیگر در سوره هود، آیه 46، وقتی که نوح(ع) دربارۀ نجات فرزندش از خداوند تقاضا می کند، خداوند خطاب می کند که او از اهل تو نیست؛ پس اساساً از دیدگاه قرآن پسر کافر نوح که غرق شد، جزء اهل او نبود.

در نتیجه وقتی در سوره 21، آیه 76 و سوره 37، آیه 77 بیان می کند که نوح و اهلش را نجات دادیم، کاملاً روشن می شود که آن فرزند جزء نجات یافتگان نیست، زیرا قبلاً بیان شده بود که این فرزند از دایره و عمومیت «اهل» خارج است.

اما در سوره 37، آیه 77 که ذرّیه نوح را بیان می کند، اشاره به زمان پس از طوفان است که غیر از همسر و فرزند منحرفش، بقیه فرزندان نجات یافتند و مشخص است که چنین وعده ای پس از طوفان نوح، پسر کافر او که غرق شد را شامل نمی شود. پسر کافر نوح به هنگام عذاب به پدر گفت: به بالای کوه پناه می گیرم و بلندی کوه مرا نجات خواهد داد، و پدر گفت: فقط خداوند است که پناهگاه است. پسر نوح با لجاجت و عناد، در دریا غرق شد.(هود:43-42)
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود