مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

40)چه کسی زیان گناهان را خواهد دید؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: قرآن میگوید هر کسی مسئولیت گناهان خود را بر عهده دارد (سوره 17 آیه 13-15، سوره 53 آیه 38-42)، اما قرآن یهودیان زمان محمد را برای گناهیی که اجدادشان 2000 سال پیش با ستایش گوساله طلاعی کرده اند محکوم میکند.

پاسخ:

مجددا شبهه ساز مرتکب مغالطه ی ادعای بدون سند شده است. کجای قرآن یهودیان زمان پیامبر را به خاطر گناه اجدادشان محکوم کرده است؟ این ادعا نیز بی پایه بوده و قابلیت استناد ندارد، چنانکه خود شبهه ساز نیز نتوانسته است هیچ آیه ای را به عنوان شاهدی بر ادّعای خودش معرفی کند.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود