مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

44)فرعون کی فرمان قتل پسرهای خردسال را داد؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: وقتی موسی پیامبر بود و در مورد خدا برای فرعون صحبت کرد (سوره 40 آیه 23-25) یا وقتی موسی یک نوزاد بود (سوره 20 آیه 38-39).

پاسخ:

به راستی مشخص نیست که تناقضجو، چگونه نام تناقض بر چنین امری می گذارد! گیریم که سخن ایشان صد در صد درست باشد، آیا محال است که فرعون دو مرتبه یک بار در زمان نوزاد بودن موسی برای ممانعت بزرگ شدن او و یک بار هم در زمان پیامبری او برای جلوگیری از رشد جمعیت کسانی که پیروان موسی بودند، دستور به کشتار کودکان داده باشد؟ به راستی کجای این امر تناقض است؟

در آیه دوم (سوره20، آیه39 - 38) اصلاً نیامده که در زمان نوزادی، فرمان قتل صادر شده است. این آیه فقط می گوید که پس از تولد موسی(ع) او را داخل صندوقچه نهادند، بنابراین اگر بخواهیم از آیه نتیجه بگیریم که فرمان قتل کودکان صادر شده بود، باید قبل از تولد موسی(ع) باشد نه هنگام نوزادی او. چون قبلاً فرمان قتل صادر شده بود، مادر موسی (ع) او را پس از تولد داخل صندوقچه نهاد.

اما در مورد آیه اوّل (سوره40، آیه 25- 23) دو احتمال وجود دارد که هیچ یک از دو احتمال، خواسته تناقضجو را برآورده نمی کند:
أ) فرعون براساس پیشگویی هایی که درباره زوال قدرت خود شنیده بود، دستور قتل پسران را صادر کرد و این زمانی بود که حضرت موسی(ع) متولد نشده بود. این دستور (قتل) ادامه داشت تا زمانی که موسی(ع) به پیامبری برگزیده شد، و عدّه ای به او ایمان آوردند. در این زمان دستور قتل پسران افرادی که به خدای موسی(ع) ایمان آوردند، تشدید شد.
ب) پیش از تولد موسی(ع) فرمان قتل پسران صادر و پس از مدتی متوقف شد، ولی در زمان پیامبری موسی(ع) دوبارة فرمان قتل پسران صادر شد، ولی دربارة اشخاصی بود که به موسی ایمان آورده بودند.

حال باید پرسید: اگر فرمانروایی ظالم دستور قتل را پس از مدتی طولانی، تشدید کند یا فرمان اوّلی را که متوقف شده بود، پس از مدتی دوباره صادر کند، تناقض است؟!

آپدیت شده 1394/04/30 در 22:47 توسط مسلمان ایرانی

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود