مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

47)اخبار خوب مجازات دردناک؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: مسلماً خبر دادن به کسی در مورد شکنجه و مجازات شدنش خبر خوبی نیست، ولی قرآن ادعا میکند که خبر شکنجه دردناک خبر خوبی است (سوره 3 آیه 21، سوره 84 آیه 24، سوره 45 آیه 8، سوره 31 آیه 7، سوره 9 آیه 34، سوره 9 آیه 3 و سوره 4 آیه 138).

پاسخ:

پیش از هر چیز خیلی جالب است که در مقاله ای که قرار است از «تناقضات داخلی قرآن» سخن به میان بیاید، چنین امری به عنوان تناقض مطرح می شود، در حالی که هیچ آیه ای نیست که با آیاتی که تناقضجو مطرح کرده است، در تناقض باشد. البته چنانکه در پایین توضیح می دهیم این شبهه بهانه ای بیش نیست، و تناقضجو خودش را به ندانستن زده است:

قرآن به همان زبانی نازل شد که مردم بدان سخن میگفتند و برای آنان قابل فهم بود. در گفتگو و محاوره مرسوم است که گاهی اوقات برای استهزاء و تهدید، کلماتی که بار مثبت دارند درباره امور منفی به کار برده میشود یعنی برای استهزاء دشمن گفته میشود: «خبر خوبی برایتان دارم» یا «پاداش کارتان را خواهید دید.»

واضح است که خبر خوب و پاداش برای انسانهای خوب و نیک به کار میرود ولی در اینجا به جهت استهزاء و تهدید اینگونه استعمال شده است، لذا آیاتی که در این سؤال به آن استناد شده همگی به منظور تهدید مشرکان و کافران می باشد و اینکه چه عاقبتی در انتظارشان خواهد بود. این کاربرد در زبان جهت ادبی دارای فصاحت و بلاغت می باشد. همانگونه که در کتاب های آئین فصاحت و بلاغت به آن اشاره شده است.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود