مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

48) آیا مسلمانان به دوزخ میروند؟

به این مطلب امتیاز بدهید

شبهه: (سوره 19 آیه 71) میگوید تمامی مسلمانان به جهنم خواهند رفت (حداقل برای مدتی) اما در جاهای دیگر ادعا میکند کسانی که در جهاد کشته میشوند مستقیم به بهشت میروند.

پاسخ:

این مورد را نیز باید به مواردی اضافه کنیم که طرف دوم تناقض ادعایی، فقط کلمه «جاهای دیگر» است، اما در اینکه آن های دیگر کدام است و چه گفته، سخنی به میان نیامده است! در کدام آیه آمده است که شهیدان مستقیم وارد بهشت می شوند؟ آیا جناب تناقضجو از آن همه جاهای دیگر، نمی توانست حداقل یک مورد را نام ببرد؟!(البته که نه! زیرا چنین آیاتی وجود ندارند) ظاهراً این مورد را نیز باید به فهرست بلند اشکال تراشی اضافه کنیم که سعی دارد شمار تناقضات ادعایی را بالا ببرد!

اما در مورد تنها آیه ای که در این شبهه نشانی آن ذکر شده، برای کسانی که جویای حقیقت معنای آیه هستند، مفسران احتمالات گوناگونی را مطرح کرده اند از جمله:

1. مراد از آیه «إن مِنکُم إلاّ وارِدُها...» یعنی همه (چه مؤمن و چه کافر) وارد آتش جهنم می شوند، ولی آتش برای مؤمنان سرد می شود و آسیبی به ایشان نمی رساند، پس از این مرحله متقیان نجات می یابند و کافران و ... در آتش جهنم باقی می مانند. و چه بسا حکمت ورود مؤمنان به آتش جهنم این باشد که در آنجا از حال ظالمان و کافران با خبر شوند و قدر نعمت بهشت را(که به ایشان عطا می شود) بهتر بدانند.

2. برخی گفته اند منظور از کلمه «منکم» در آیه، تمام انسان ها نیست، بلکه حرف «من» برای بیان «بعضی» است و آن را «من تبعیضیه» می گویند؛ یعنی بعضی از شما (که اهل گناه و عصیان هستید) وارد دوزخ می شوید، اما پرهیزکاران اهل نجات اند و وارد آن نمی شوند.

3.برخی گفته اند: واژه «وارد» در اینجا به معنای دخول نیست، بلکه به معنای قصد و اشراف و نزدیک شدن به آتش جهنم است؛ یعنی همه مشرف به جهنم می باشند، ولی خداوند متقیان را نجات می دهد اما کافران را در آتش جای می دهد.

4.برخی ضمیر«ها» در کلمه «واردها» را اشاره به دنیا می دانند؛ یعنی همه وارد دنیا می شوند، ولی مؤمنان (متقیان) اهل نجات می باشند و کافران نمی توانند از دنیا برای آخرت خود استفاده کنند، از این رو به جهنم می روند.

5.برخی نیز وارد شدن به جهنم را اشاره به پل صراط می دانند که همگی از پل صراط (که بر آتش نصب است) عبور داده می شوند، ولی مؤمنان موفق به گذر از پل می شوند و نجات می یابند، ولی کافران و مشرکان در آتش جهنم می افتند و در آن باقی می مانند. اما هیچ یک از موارد و احتمالات ذکر شده در مورد این آیه نمی تواند خواسته تناقض جو را بر آورده سازد.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود