مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

49) آیا مسیح در بهشت خواهد سوخت؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: مسیح به سوی الله برخاسته است (سوره 4 آیه 158)، در کنار او قرار گرفته است (سوره 3 آیه 45) اما با توجه به اینکه میلیونها مسیحی خدا را میپرستند، قرآن میگوید تمام آنهایی که در کنار الله کسی را میپرستند به اضافه کسی که مورد پرستش قرار میگیرد در جهنم خواهد سوخت (سوره 21 آیه 98).

پاسخ:

البته بدون شک شبهه برای شما کمی گنگ است! ایراد از اشتباه تایپی موجود در متن شبهه است! تناقضجو می خواهد بگوید «با توجه به اینکه میلیونها مسیحی، مسیح را میپرستند...» ولی اشتباهاً به جای واژه "مسیح" از واژه "خدا" استفاده می کند. و امّا پاسخ شبهه:

آیه 98 سوره انبیاء(21) خاص است و شامل چیزها و کسانی می شود که قبل و بعد از این آیه، تعیین شده اند. آیه اشاره به بت پرستان دارد و عاقبت کارشان را به ایشان گوشزد می کند که خودتان و بت هایتان هیزم جهنم و آتش گیره جهنم خواهید بود، و سیاق این آیه به مسأله پرستیدن مسیح به عنوان خدا اشاره ندارد به ویژه اینکه در آیه «ما» آمده و «من» به کار نرفته که معمولاً «ما» برای غیر انسان و موجودات فاقد شعور به کار می رود یعنی «ما تعبدون» اشاره به همان بت های بدون شعور دارد در حالی که حضرت مسیح انسان است.

در آخر یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست، که حتی به فرض صحّت ادعای تناقضجو، باز هم هیچ تناقضی بین آیات وجود نداشت، و تناقضجو حتی با سوءتفسیر خودش نیز، نتوانسته است، چیزی که نشانگر تناقضی داخلی یا حتی خارجی باشد، در این آیات نشان بدهد!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود