مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

51) پدر مسیح کیست؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: توضیح این تناقض در یک سطر میسر نیست.

پاسخ:

اینجا شبهه ساز مرتکب مغالطۀ ادعای بدون سند شده است و بدون آوردن حتی یک آیه ادعا می کند، که در مورد پدر مسیح در قرآن تناقض وجود دارد و بعد هم به جای توضیح به بهانه اینکه توضیح این تناقض در یک سطر میسر نیست، از بیان آن خودداری میکند! گویا این فرد مردم را احمق فرض کرده است. خب اگر نمی شود در یک سطر توضیح داد، ایشان می تواند در هر حجمی که دوست دارد در این مورد به شرح و تفصیل بپردازد. به هر روی، در قرآن در مورد پدر مسیح هیچ تناقضی وجود ندارد و از تمام آیاتی که در مورد ولادت او سخن میگویند آشکار است که او بدون پدر به دنیا آمده است. آیا برای خدایی که حضرت آدم(ع) را بدون پدر و مادر آفرید کار سختی است، که حضرت مسیح را بدون پدر خلق کند؟
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود