مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

54) آیا مسیح مرده بود؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: (سوره 3 آیه 144) میگوید تمام پیامبران قبل از محمد مرده اند، اما (سوره 4 آیه 158) میگوید مسیح به سوی خدا برخاست.

پاسخ:

شبهه ساز، آشکارا دروغ میگوید. قرآن در سوره3 آیه144 به هیچ وجه نفرموده است که پیامبران پیش از حضرت محمد(ص) مرده اند. قرآن میفرماید: «محمد (ص) فقط فرستاده خداست و پیش از او، فرستادگان دیگرى نیز بودند آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود، شما به عقب برمى‏گردید؟ و هر کس به عقب باز گردد، هرگز به خدا ضررى نمى‏زند و خداوند بزودى شاکران را پاداش خواهد داد»

حال در کجای این آیه آمده است که پیامبران پیش از حضرت محمّد(ص) مرده اند؟!

پس در این مورد نیز تناقضی در کار نیست.
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود