مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

55)یک خالق یا چند خالق؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: قرآن در دوجا اعلام میکند که "الله بهترین خالق هاست" (سوره 23 آیه 14 و سوره 37 آیه 125) و این به این معنی است که غیر از الله خالق های دیگری نیز وجود دارند اما در عین حال خیلی جاها ادعا میکند "الله خالق همه چیز است" (سوره 39 آیه 62)، اگر خالق همه چیز الله است آنگاه دیگر خالق دیگری نمیتواند وجود داشته باشد.

پاسخ:

خالق اصلی همه چیز خداست چنانکه (سوره39 آیه 62) نیز میفرماید ولی برخی از خالقها در طول خدا هستند، برای مثال وقتی ما یک اثر هنری را خلق میکنیم، خالق اصلی خداست، ولی ما نیز در طول خدا خالق این اثر هستیم. پس وقتی میگوییم خالق دو مفهوم دارد. اگر خالقهای طولی را در نظر بگیریم، حرف غلطی نیست که بگوییم خدا که سایر خالقها در طول او هستند، بهترین خالقهاست و سخنی منطقی است. البته خالق اصلی همه چیز خداست.

پس در کل تناقضی در کار نیست.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود