مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

56)از همه نژادها یا از نژاد ابراهیم؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: (سوره 29 آیه 27) اشاره میکند که تمام پیامبران از تخم و ترکه ابراهیم بوده اند. اما (سوره 16 آیه 36) میگوید الله از میان همه ملتها مردمانی را به پیامبری برانگیخته است.

پاسخ:

شبهه ساز، مرتکب مغالطۀ «تفسیر ناصحیح» شده است. سوره29 آیه27 نفرموده است که تمام پیامبران از نسل حضرت ابراهیم(ع) هستند بلکه فرموده در خاندانش پیامبری قرار گرفت، چنانکه بسیاری از انبیاء نیز از نسل او بودند. اینکه در خاندان حضرت ابراهیم(ع) نبوّت و پیامبری وجود داشته باشد، به معنای این نخواهد بود که تمام پیامبران از این خاندان خواهند بود، پس تناقضی بین این آیه با آیه36سوره16 که میفرماید از میان همه ملتها مردمانی به پیامبری برانگیخته شدند، وجود ندارد.
برچسب ها: نیل انبیاء ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود