مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

57) ازدواج با زنان فرزندخوانده؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: مسلمانان میتوانند با زنان فرزندخوانده هایشان که از فرزندخوانده هایشان طلاق گرفته اند ازدواج کنند (سوره 33 آیه 37) اما مسلمانان نمیتوانند پسری را به پسرخواندگی بگیرند (سوره 33 آیه 4-5.)

پاسخ:

شبهه ساز باز هم دروغ می گوید. قرآن در سوره33 آیه های 4 و 5 نفرموده است، نمیتوان پسری را به پسرخواندگی گرفت، بلکه میفرماید که پسرخوانده ها، پسران واقعی شما نیستند. اتفاقاً این آیه با آیه37سوره33 همخوانی کامل دارد، زیرا اگر پسرخوانده ها پسر واقعی افراد بودند، ازدواج با همسران طلاق گرفتۀ آنها ممکن نبود. پس تناقضی در کار نیست.
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود