مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

59) پیامبران از میان اجنه و فرشتگان

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: الله تنها انسانها را به پیامبری بر می انگیزد (سوره 12 آیه 109 و سوره 21 آیه 7-8 و سوره 25 آیه 20-21) اما گویا در میان اجنه و فرشتگان نیز پیامبرانی وجود دارند (سوره 6 آیه 130، سوره 11 آیه 69 و 77، سوره 22 آیه 75 و...)

پاسخ:

اینجا تناقضجو مرتکب تحریف حقیقت شده است و سخن قرآن را وارونه نقل میکند، در هیچیک از دسته آیات اول نیامده است که تنها انسانها پیامبر میشوند(هر چند همینطور است) و در هیچیک از دسته آیات دوم هم نیامده است که پیامبر از بین فرشتگان و اجنه آمده است. مثلا در سوره 6 آیه 130 جنیان و انسانها را خطاب قرار میدهد میفرماید "ای گروه جن و انس آیا پیامبرانی از شما به سویتان نیامدند؟" مخاطب این جمله گروهی از جن و انس است و اگر تمام پیامبران جن و انس هم از انسانها باشند، باز هم ایرادی نخواهد داشت زیرا نفرموده است که بر هر یک این دو گروه پیامبری از همان گروه فرستاده شده است.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود