مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

62) عرض بهشت چقدر است؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: در توصیفی که تازینامه در مورد عرض بهشت میکند، تناقض آشکاری وجود دارد. تازینامه در سوره 3 آیه 133 میگوید عرض بهشت به اندازه عرض زمین و عرض آسمانها (سماوات: جمع) است. در حالی که در سوره 57 آیه 21 میگوید عرض بهشت به اندازه زمین و آسمان (سماء: یک آسمان) است. و آشکار است که آسمان با آسمانها برابر نیست بنابر این عرض بهشت نمیتواند هم اندازه زمین و آسمان، و هم اندازه زمین و آسمانها باشد، بنابر این، این یک تناقض و اختلاف آشکار در تازینامه است.

سوره 3 آیه 133:
بر یکدیگر پیشی گیرید، برای آمرزش پروردگار خویش و رسیدن به آن بهشت که پهنایش به قدر همه آسمانها و زمین است و برای پرهیزکاران مهیا شده است.

سوره 57 آیه 21:
برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن همسان پهنای آسمان و زمین است، بر یکدیگر پیشی گیرید. این بهشت برای کسانی که به الله و پیامبرانش ایمان آورده اند، مهیا شده است. این بخشایشی است از جانب الله که به هر که میخواهد ارزانیش میدارد، که الله صاحب بخشایشی بزرگ است.

پاسخ: به اين شبهه پاسخ هايي داده شده است:

يكي از پاسخ ها اين است كه در اين آيه يك معنا با دو اسلوب بيان شده است . در زبان عربي يك اسلوب جمع داريم و يك بيان جنس ، كه آن هم جمع است و افاده عموم يك جنس را مي كند مثلا كلمه ي " بحار" يعني درياها همچنين كلمه "البحر" كه داراي ال جنس باشد نيز همين معناي درياها را مي دهد يعني تمامي انواع دريا كه خود ، درياها مي شود.

پس از اين مقدمه وارد سوال شما مي شويم : در آيه 133 سوره مباركه آل عمران از يكي از اسلوبهاي بيان جمع استفاده شده است يعني وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضهَا السمَوَت وَ الاَرْض أُعِدَّت لِلْمُتَّقِينَ یعنی: شتاب كنيد براى رسيدن به آمرزش پروردگارتان ؛ و بهشتى كه وسعت آن ، آسمانها و زمين است ؛ و براى پرهيزگاران آماده شده است

و در آيه 21 سوره مباركه حديد ، اسلوب ديگر بيان جمع ، آمده است يعني كلمه "السماء" داراي "ال" جنس است و افاده ي عموم مي كند يعني تمام آسمانها را شامل مي شود : سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها كعرض السماء و الارض ؛ به پيش تازيد براى رسيدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتى كه پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمين است )).

در تفسير نمونه آمده است :"در اين آيه ((سماء)) به صورت مفرد با الف و لام جنس آمده كه در اينجا معنى عموم مى دهد، و از ((كاف تشبيه )) استفاده شده است . به اين معنى كه در آيه مورد بحث صريحا مى گويد: ((وسعت بهشت همان وسعت آسمانها و زمين است )) ولى در آيه سوره حديد مى گويد: ((وسعت آن مانند وسعت آسمان و زمين مى باشد))، و هر دو تعبير يك معنى را مى رساند".(با تلخيص،ر.ك: تفسير نمونه ، ج 3، ص112)


پاسخ ديگري كه داده شده است اين است كه بهشت به حسب افراد مختلف است چه بسا فردی که گستره بهشت او یک آسمان را بگیرد و دیگری که بهشتش تمام آسمانها را شامل میشود. درست مثل وقتی که نمره های دانشجویان در امتحانات دانشگاه را می بینیم و نمرات مختلف به معنای تناقض در سیستم آموزشی نیست، بلکه هر دانشجویی نمرۀ خاص خودش را دارد.
^

ورود

ورود