مشاهده RSS Feed

saeed623

آب فرات موج نزن

به این مطلب امتیاز بدهید
موج نزن آب فرات وقت وضوي زينبه

موج نزن آب فرات اصغر من تشنه لبه

موج نزن آب فرات به خاطر دل رباب

موج نزن آب فرات دل سكينه شد كباب

دل تموم بچه ها به غصه و غم اسيره

موج نزن آب فرات رقيه داره مي ميره

لباش ببين كبود شده صداش ديگه در نمياد

بريد كنار علقمه زودتر بگيد عموش بياد
^

ورود

ورود