مشاهده RSS Feed

مزمل

آیه 102 بقره و محتوای تعالیم شیاطین

به این مطلب امتیاز بدهید
آن چه در آیه مخفی است محتوای تعالیم شیاطین است به همین جهت نمی توان بدون دانستن محتوای تعالیم شیاطین از مفهوم آیه سر در آورد .

اطلاعاتی که در آیه وجود دارد چند مورد است .شیاطین کارشناسان علمی و مذهبی بوده است.


در طول تاریخ تا کنون علمای باطل مانندعلمایی که خود را ساحر می نامیدند مورد اعتماد مردم و پادشاهان و فراعنه بوده اند.ﺁنها به قدری عالم و دانا محسوب می شده اند که گفتارشان و اوامرشان پیروی می شده است .

ﺁنها در ردیف یوسف پیامبر بوده اند بنا بر این عالمانی که ملبس به علومی چون تاویل خواب و علم سحر بوده اند در رتبه علما و دانشمندان جامعه رتبه بندی می شده و می شوند.

مانند امروزه که کارشناسان و دانشمندان علوم و فنون وجود دارند که دارای رتبه هایی هستند از تازه کار تا پیشکسوت در علوم مذهبی در علوم فنی و در سایر علوم

مردم همیشه در طول تاریخ از دو دسته پیروی می کرده اند یکی از میراث تاریخی پدرانشان دوم دانشمندان علوم مختلفه در زمان خودشان که معمولا این دانشمندان وارث علم پدران تاریخی هستند.

با غور در این اطلاعات بدست می ﺁید که شیاطین در ﺁیه 102 بقره پیرو سلیمان که ظاهرا باید همه از او اطاعت کنند نیستند. چون اگر سلیمان همان پیامبر یهودیان باشد با ﺁن همه تسلط کامل بر مملکتش دیگر معنی ندارد که شیاطین مجال تبلیغ داشته باشند منطقی چنین است که مردم و شیاطین پیرو سلیمان پیامبر باشند.

ظاهرا چنین به نظر می ﺁید که در ملک سلیمان فعالیت هایی مخفی که از دید سلیمان پنهان مانده و ﺁن فعالیت ها کفر بوده و خدا و سلیمان با این تعالیم مخالف بوده اند در جریان بوده است و فضای فرهنگی جامعه در دست این شیاطین بوده است.

اما در واقع سلیمان مطلع بوده و دخالتی در فعالیت آنان نداشته است . این شیاطین با روش خود سلیمان را منفعل نموده و خود را مذهبی و خدا پرست جا زده بوده اند.


بخشی از محتوای تعالیم این شیاطین مذهبی دروغین بوده که به مردم قبولانده بودند که از طرف خدا است و خدا دو فرشته در بابل داشته بنام هاروت و ماروت که این حرفهایی که ما می زنیم از طرف خدا به هاروت و ماروت نازل شده است.در حالی که نه دو فرشته هاروت و ماروتی بوده و نه خدا چنین تعالیم باطلی را نازل کرده است.

برای اینکه تعالیم خود را به فروش برسانند مجبور بودند برچسب فریبنده روی ﺁن بزنند مانند کالای کم کیفیت که با ظاهر و بر چسب مورد قبول مردم بفروش می رسد.یا کالایی که با بسته بندی شیک و ظاهری چشم پرکن به بازار عرضه می شود و کودکان کوته بین مشتری این کالا ها هستند و به اندازه ای ماهرانه عمل می کنند که سلیمان هم کاری ازدستش بر نمی ﺁید.

آپدیت شده 1394/05/14 در 10:18 توسط مزمل

دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود