مشاهده RSS Feed

110aleyasin

عیادت

به این مطلب امتیاز بدهید
مگر نه این که عیادت بیمار ثواب دارد
یا ابن الزهرا : ما را به عیادت مادرت در مدینه ببر
عیادت کنندگان مدینه فقط نمک بر زخم
مادر پهلو شکسته ات می پاشند .

نظرات

^

ورود

ورود