مشاهده RSS Feed

مزمل

آیه 102 بقره دینی که شیاطین تبلیغ می نمودند

به این مطلب امتیاز بدهید

بشر پس از خلق شدن زندگی را در روی زمین ﺁغاز کرد در حالی که دو نفر بیشتر نبودند این دو نفر مرد و زن بالغی بودند که دوران طفولیت ودوران بلوغ نداشته اند. تفاوت زندگی این دو نفر در همین است که بقیه زندگیشان از رحم مادر شروع می شود در حالی که این دو نفر دوران جنینی نوزادی و نوجوانی را تجربه نکردند . وقتی چشم گشودند مرد و زنی بالغ بودند.

از این دو فرزندانی بوجود آمد و این چنین نسل بشر افزایش یافت.

آگاهی های مورد نیاز برای فهم سوالات در این مورد:
یکی ازعلاقه مندی های وافر انسانها جواب پیدا کردن برای مجهولات شان است .

از گذشته یعنی از همان اولین ﺁدم تا کنون این جواب یافتن هم فایده داشته است هم ضرر، فایده اشت اختراعات بوده است مانند ساخت زبان و ساخت خط و سایر پیشرفت ها مانند علوم پایه.

اما ضررهایش که همه در علوم انسانی بوده است بافت خرافات و فرو رفتن در مرداب توهمات بوده است علت فرو رفتن در توهمات نداشتن ابزار رسیدن به حقایق بوده است .

انفجار بزرگ و تولد انسان از میمون توهمی بود که کافرون ساخته اند انفجار بزرگ را برای ایجاد جهان ساخته اند.

برای پاسخ به یک سوال هر انسانی بنا بر اصول فکری و عقیدتی جواب می دهد انسان حظ و کیف می کند که چقدر خوب است جواب این سوال موافق عقیده اش باشد و وحشت و غم او را فرا می گیرد مبادا جواب مخالف عقیده اش باشد.

لذا کافرون جوابی را دوست می دارند که این جواب خدا را رد و بی خدایی و مادی بودن جهان را اثبات کند.
در مورد اطلاع از چگونگی تولد انسان از میمون فرضیه تکامل داروین مورد استقبال گرفت
چیزی که مورد غفلت واقع شده است بحث روح و یا حیات است خدا در خلقت آدم می گوید من آدم را از خاک خلق کردم و از روح خود در آن دمیدم بنا بر این بدون روح حیات غیر ممکن است

در تک سلولی بی جان هم هیچ تفاوتی نمی کند زیرا حیات یا همان روح یا زندگی چیزی است که از طرف خدا در کالبد یک بی جان وارد می شود

با این استدلال اگر خدا نبود هیچ چیز نبود حتی سنگ و خاک زیرا خاک نیز خود بخود بوجود نمی آید.

بشر تنها توانست به علومی چون ریاضی فیزیک و پزشکی دست یابد حد دست یافتن نیز کشف و یافتن بوده است نه ایجاد پس از کشف توانست ابزار بسازد
پیشرفت در علوم انسانی کند و توام با اشتباه بوده است

در علوم انسانی رسیدن به جواب یک مشکل بزرگ دارد و ﺁن این است که یافتن جواب در توان انسان نیست ودیگر اینکه به علت یک دست نبودن انسانها مانعی برای رسیدن به جواب وجود دارد.

با شرایط موجود که مردم امت واحده نیستند و با هم اختلاف دارند اگر جواب صحیح هم پیدا شود مورد قبول قرار نخواهد گرفت زیرا هر گروه عقیدتی اشتیاق دارد که جواب موافق عقیده او باشد.

چون راه یافتن حقایق علوم انسانی بر بشر بسته است (ما اوتیتم من العلم الا قلیلا) خدا برای اثبات خود دین را فرستاد چون سوال بشر این است که جهان و انسان چگونه بوجود ﺁمد خدا با فرستادن دین جواب داد من ﺁن را خلق کردم.

خدا با ارسال رسل وجود خود را اعلان می کند . مهمترین مورد این است که رسول بودن از نوع بعثت است نه از نوع انتخاب شخصی و یا اجتماعی

یعنی به دو نکته باید توجه کرد اول اینکه انتخاب رسول شخصی نیست که فرد خودش به این نتیجه برسد که رسول است دوم اینکه انتخاب فرد اجتماعی نیست که مردم به این نتیجه برسند که او شایستگی دارد.

بلکه انتخاب رسول از طرف خداست اوست که تعیین می کند کی رسول است و اوبا بعثت انتخاب رسول را اجرا می کند بعثت یعنی اعلان رسالت به فردی که از رسول بودن خود بی اطلاع است.

درﺁیه 102 بقره به موضوع رسالت شیاطین بر ناس اشاره دارد که عمل شیاطین همچون تبلیغ رسالت است اما این شیاطین و دین تبلیغی ﺁن ها سحر و دروغ است و مورد تایید خدا نیست.

آپدیت شده 1394/06/01 در 13:53 توسط مزمل

دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود