مشاهده RSS Feed

مریم

مهربانی و نیاز؟

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1394/06/19 در ساعت 19:29 (692 نمایش)

آدمهای مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستند
آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند....
آدمهای مهربان خود انتخاب کرده اند که نبینند ٬ نشنوند و به روی خود نیاورند نه اینکه نفهمند.....‌
هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان هست
سکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذاریم ....
آدمهای مهربان در مقابل خوبی های یک طرفه شان هرگز احساس حماقت نمیکنند چون خوب بودن برای آنها عادت شده .....
هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنید چون گوشه قلب خدا زخمی میشود
^

ورود

ورود