مشاهده RSS Feed

مزمل

تفسیر مواقع نجوم و نقش ستارگان پراکنده در آسمان

به این مطلب امتیاز بدهید
اگر شب به ﺁسمان نگاه کنیم ستاره ها یی را می بینیم که بیشتر ستاره ها به صورت تکی در پهنه یﺁسمان پرا کنده اند و هیچ مفهومی جز ستاره بودن ندارند .
با توجه به اینکه مردم سطحی نگرهمیشه پیرو پدیده های دارای مفهوم و چشم پر کن هستند لذا باید در ستاره ها پدیده چشم پر کنی باشد تا توجه ﺁنها را جلب کند.
البته منظور از چشم پر کنی این نیست که برای باور داشتن مردم به چیزی حق مردم این است که مطلب قوی باشد بلکه نشان از عقب ماندگی ذهنی مردم است که در خواب هستند و تنها با صدای مهیب بیدار می شوند. ﺁینه چون خط تو بنمود راست - خود شکن ﺁینه شکستن خطاست منظور این است راه غی رفتن تنها و تنها اشتباه رهرو است نه ضعف بیرونی.
لذا نباید حق را به مردم پیرو غی داد که شما به این دلیل به مواقع نجوم بی توجه بودید چون مواقع نجوم کم رسا یا نارسا بود و در پی ﺁن مردم مجرم را تبرئه نموده و در دنیا و ﺁخرت نعمات را به سویشان روانه کند.
همین مردم متاسفانه از روی تقلید پیرو عقاید باطل می شوند پیروی از ﺁبا و گذشتگان به راحتی انجام می شود حتی اگر ﺁن چه از ﺁبا به ارث رسیده باشد مملو از گمراهی و دروغ باشد و قران نیز به همین مطلب اشاره دارد که مردم پیرو ﺁبا هستند و در برابر حق چون جدید است سرکشی می کنند.
همیشه چنین بوده و چنین خواهد بود و همین جرم بزرگی است که عذاب دنیا و ﺁخرت را در پی خواهد داشت سپس هم محکوم می شوند و هم عذر خواهیشان پذیرفته نخواهد شد وهم دوست حمیم و مال بسیار و مکان اجتماعی سودی به حالشان نخواهد داشت.
هر چند ﺁیات سرشار از حق و دارای برهان باشد برای چنین مردمی با چنین افکار و روحیاتی سودی ندارد مانند عدم ایمان مردم مکه به توحید و ایمان شدید ﺁنان به شرک – یا - ایمان مردم در زمان ابراهیم به بت و عدم ایمان ﺁنان به الله ابراهیم.
بنا براین قرﺁن بحث را بر محور تفصیل فرهنگ جامعه می کشاند و دلایل مردم را مردود می شمارد . این چنین مردمی را لعن کرده بر ﺁنها غضب می کند و عذاب دنیا و ﺁخرت را به ﺁنان وعده می دهد و البته خلف وعده هم نمی کند چنان که بر اقوام گذشته رحم نکرد.
لذا بی توجهی و سهل انگاری در مواقع نجوم را نمی توان به ضعف ﺁیات نسبت داد بلکه باید به مشکلات فکری مردم نسبت داد که هنوز به درجه بالای رشد فکری و عقلی نرسیده اند که بتوانند درست بیندیشند و جهان را درست بفهمند.
در حال حاضر هیچ سخنران و مفسری برای معرفی عظمت قرﺁن به ستارگان ﺁسمان استدلال نمی کند همچنین خورشید ماه زمین و ابر و باد و باران و برف و صاعقه و رعد و برق و طوفان و سراب و زلزله و صدها پدیده دیگر وجود دارد که کمتر کسی است که به این ها توجه کند کافرون و البته با تاسف بسیار مومنون می گویند اینها پدیده هایی طبیعی اند - ولاجرم خدایی نیستند.
سخن کافرون این است که حوادث را به دهر یا به طبیعت و روزگار منتسب می سازند در حالی که از دید قران تمام حوادث در علم خدا موجود است و مومن هیچ اتفاقی را منتسب به روزگار نباید بداند.
حتی مواردی در جهان بوجود می ﺁید که ظاهرا غیر طبیعی است و کافرون قادر به درک ﺁن نیستند و مومنون هم به تقلید از کافرون در زمان حال یعنی قرن 13شمسی پیرو کافرون شده اند حتی علمای بزرگ اسلام رویداد ها را به خدا نسبت نمی دهند رویداد هایی چون خشک سالی و دخان = (ریز گرد ها) وهمه از جمله مومنون و با تاسف علما ﺁنها را به دهر نسبت می دهند عواملی چون گاز های گلخانه ای - پدیده گرم شدن زمین و تغییر اقلیم را عامل این رویدادها می دانند
علما حداقلش نظری نمی دهند و اگر معتقدند این پدیده ها و یا همه پدیده ها منشا خدایی دارند سکوت می کنند چون اعتقاد ی باطل به نام مصلحت مانع از افشای حق شده است .
همین علمای بزرگ خود داستان هفت سال تر سالی و هفت سال خشک سالی را در زمان ذریه ابراهیم بت شکن را در قرﺁن خوانده و به ﺁن باور عمیق دارند.
همچنین در قرﺁن خوانده اند که خدا با دادن خواب به رئیس مصر یوسف را از زندان درﺁورد با همه این احوال که خواب و باران را در زندگی یوسف از جانب خدا می دانند در عین حال سکوت کرده و تمام نعمات را از طرف خدا و تمام بلایا را از طرف دهر می دانند .
در حالی که خدا منشا نابودی ملتها را خودش می داند و می گوید ﺁیا در زمین سیر نکردند که بلایایی که بر سر مردم ﺁمده است از طرف خدا بوده است. از این عبارت می فهمیم که حوادث بلا یا نعمت همه انتساب به خدا دارد . دهر اعتقادی موهوم و توهمی است که تنها کافرون بر این باورند.
در گذشته عصای موسی و مار شدنش و شکافتن دریا نتوانست برای فرعون وجود خدا را اثبات کند و سرد شدن ﺁتش تنها یک نفر یعنی لوط را بیدار کرد و بقیه ابراهیم را باور نکردند.
افرادی که نام ستاره شناس و منجم را بر خود نهاده اند با دقت در شب متوجه شده اند که ستاره هایی هستند که مکان ﺁنها شکلی را تداعی می کند مانند ستاره هایی که شکل عقرب را تداعی می کنند بعضی ستاره ها نیز اشکالی بی معنی را تداعی می کنند .
و ﺁنان شاهکار ننموده اند بلکه هر بینایی در شب صاف تابستان اگر ﺁسمان را نگاه نماید اشکالی که توسط ستارگان درست شده اند را مشاهده می کنند.
خدا همه ی ستارگان را مکان گذاری کرده است نقش ستارگان پراکنده و ظاهرا بی مفهوم چیست ؟ این ستارگان نقش استتار را به عهده دارند یعنی مواقع بی مفهوم ﺁنان مانع از دسترسی مردم در غیر موعد معین به ستارگان با مفهوم شده است.
و الا اگر خدا می خواست مثلا کلمه قران را با وضوح در ﺁسمان ایجاد کند بر هیچ مومنی پوشیده نیست که می توانست یا هر کلمه دیگری که تصور کنید مانند ایران دریا دنیا دین رود مار
نقش ستارگان پراکنده نقش استتار است و ستارگانی که شکل درست نموده اند هر گز شکلی که منجمین تشخیص داده اند را بوضوح نشان نمی دهد مانند شکل عقرب زیرا اگر به ستارگان عقرب نگاه کنید سر عقرب دارای نواقصی است تنها دم عقرب بوضوح مشخص است.
با دقت در ستارگان عقرب حروف الفبایی را می بینید که با این ستاره ها درست شده است و حرف الفبای ن همان دم عقرب است که نقطه حرف ن اخرین ستاره شکل عقرب است.
در مثال تصور کنید کلمه دخان در جمع حروف الفبای پراکنده .
وقتی حروف الفبا پراکنده باشند وشما به تصویر الفبای پراکنده شده روی یک سطح نگاه کنید تنها دخان است که مفهوم دارد حال اگر قصد استتار را داشته باشید نباید بوضوح کلمه دخان را نشان دهید اما اگر قصد استتار را نداشته باشید لازم نیست سایر حروف باشند و تنها نشان دادن تصویر کلمه دخان کافی است.
حال با این استدلال اثبات می شود مواقع پراکنده ستارگان نقش استتار را دارد و قسم خدا بر مواقع نجوم صحیح است و اگر گفته بود قسم به بعض مواقع نجوم غلط گفته بود.
در سرویس های اطلاعاتی همین مورد مهم است مثلا یک نفر قصد عملیات انتحاری دارد روز قبل تماس نمی گیرد و بگوید من می خواهم فردا خودم و شما را بکشم سکوت می کند و سکوتش استتار است برای عملش.
در گفتار خدا چیزی است که به آن چیز قسم عظیم می خورد. مسلم است که خدا قسم نمی خورد به عقرب یا دب اکبر یا دب اصغر یا جبار زیرا اشکالی این چنین حتی اگر به درستی در ﺁسمان ترسیم شده باشند لایق قسم را ندارند حتی اگر ستارگان شکل واقعی یک جانور را ترسیم کنند باز قسم حوردن بی معنی است زیرا معنی جمله این می شد که به عقرب قسم یا به دب اکبر و اصغر یا به ملاغه قسم که در دست شما قرﺁن کریم قرار دارد . مضحک و مسخره بودن عبارت بر عاقلان و ژرف اندیشان وهیچ مفسری پنهان نیست.
اگر شما مامور شوید گواهی سواد صادر کنید مراجعه کننده در صورتی می تواند به شما اثبات کند که باسواد است که بر اساس ادبیات فارسی کلمه ای را بسازد اگر او حروف ( الف - صاد - قاف - دال ) را طوری در کنار هم بچیند که کلمه صادق ساخته شود او با سواد است حتی اگر او کلمه سادق را بسازد باز هم باسواد است فقط نمی داند که صادق با صاد است نه با سین
خلاصه اش این شد از جمیع ستارگان تنها ستارگان سازنده شکل عقرب منظور است و بقیه همه نقش استتار را دارند این ستارگان کلمه ای را می سازند که این کلمه قرﺁن است ﺁخرین حرف این کلمه ن است و اولین حرف کلمه با استتار نوشته شده است کلا این کلمه چهار حرفی است ( ح – س – ی – ن ) که حرف ح مستتر شده است . پس عبارت انه لقران کریم یعنی ﺁن کلمه ای که توسط ستارگان درست شده است قران است.
فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿۷۵﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿۷۶﴾إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿۷۷)

آپدیت شده 1394/07/02 در 20:30 توسط مزمل

برچسب ها: لقرآن کریم ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود