مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

63) چه کسی مردم را فریب میدهد؟ الله یا شیطان؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: با توجه به سوره 4 آیه 119 و 120، شیطان (رانده شده) کسی است که امیال باطل و گمراهی را باعث میشود (همچنین رجوع کنید به سوره 15 آیه 42)، اما در سوره 16 آیه 93، الله میگوید که خود بندگان را گمراه میکند (همچنین رجوع کنید به سوره 4 آیه 78)
سوره 4 آیه 119، 120:
و البته گمراهشان میکنم و آرزوهای باطل در دلشان می افکنم و به آنان فرمان میدهم تا گوشهای چهارپایان را بشکافند. و به آنان فرمان میدهم تا خلقت الله را دگرگون سازند. و هرکس که به جای الله شیطان را به دوستی برگزیند زیانی آشکار کرده. به آنها وعده میدهد و به آرزوشان می افکند و شیطان آنان را جزبه فریب وعده ندهد.
سوره 16 آیه 93:
اگر الله میخواست، همه شما را یک امت کرده بود، ولی هر که را بخواهد گمراه میسازد و هرکه را که بخواهد هدایت میکند و از هر کاری که میکنید بازخواست میشوید.

پاسخ: پیش از این در پاسخ به شبهۀ
راهنمای حقیقت پاسخ این شبهه نیز ارائه شده است.

اینجا یادآوری می کنیم که:

اولاً هیچ جای قرآن نیامده است که خدا مردم را فریب می دهد بلکه از گمراهی تنبیهی سخن به میان آمده است.


ثانیاً این دو دسته آیه در صورتی تناقض داشتند که دلیلی بر این باشد که فقط یک نفر ممکن است مردم را گمراه کند، آنگاه وقتی این کار هم به خدا و هم به شیطان نسبت داده شده است، با توجه به اینکه خدا غیر از شیطان است، ادعای تناقض می توانست در صورت داشتن سایر شرایط تناقض برقرار باشد، ولی اینجا اصلاً چنین چیزی نیست. آیا محال است که یک فعل را دو نفر انجام بدهند؟

مثال:

آلمان در جنگ جهانی دوم به لهستان حمله کرد.

روسیه در جنگ جهانی دوم به لهستان حمله کرد.

دو جملۀ فوق هیچ تناقضی با هم ندارند و از حقایق تاریخی محسوب می شوند.


ثالثاً آن گمراهی شیطان که از سر عداوت است، فرق دارد با گمراهی تنبیهی از طرف خدا. در واقع ابتدا خدا هدایت را می فرستد و شیطان در جهت گمراهی وسوسه می کند، و اگر کسی به جای هدایت خدا، گمراهی شیطان را پذیرفت، خدا نیز به صورت تنبیهی یک گمراهی تنبیهی را نصیب او می کند، البته همچنان هدایت الهی برای چنین فردی وجود خواهد داشت و اگر خودش تصمیم به پیروی از حق بگیرد و از هدایت الهی پیروی کند، خداوند او را هدایت خواهد کرد. این آیه از قرآن به این مسئله اشاره دارد:

در آیه 5 سوره صف :

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

پس چون [از حق] برگشتند خدا دلهايشان را برگردانيد و خدا مردم نافرمان را هدايت نمى‏ كند

پس مشخص است که آن گمراهی که از سوی خداست، پس از آنکه انسان گمراهی شیطان را پذیرفت، به صورت تنبیهی رخ می دهد.


رابعاً یادآوری می شود اینکه خدا هر کسی را بخواهد هدایت می کند و هر کسی را بخواهد گمراه می کند، به معنای این نیست که این فعل خدا بی دلیل است، بلکه با توجه به اینکه قرآن بارها خدا را "حکیم" دانسته است، هر فعل خدا یک حکمت را با خود به همراه دارد. آیۀ فوق نیز نشان می دهد که گمراهی انسان بی دلیل نیست و در صورتی که خودش لیاقت تنبیه را پیدا کند، رخ می دهد.آپدیت شده 1395/07/13 در 23:14 توسط مسلمان ایرانی

دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود