مشاهده RSS Feed

آرامش با یاد خدا

اگر................... ......................... ......

به این مطلب امتیاز بدهید
در حقیقت
ما همه بشر بودیم!
تا اینکه
نژاد
ارتباطمان را برید
مذهب
از یکدیگر جدایمان ساخت
سیاست
بینمان دیوار کشید
و ثروت
از ما طبقه ساخت.
همه آزادی میخواهند بی آنکه بدانند اسارت چیست!
اسارت به میله های دورت نیست...
به حصارهای دور تفکرت است!

#♡صآدق_هدآیت♡
.............
................
.................................................. .................................................. ....
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود