مشاهده RSS Feed

آرامش با یاد خدا

خطــا از مـن اسـت ...

به این مطلب امتیاز بدهید
خطــا از مـن اسـت می دانمـ .

از مـن کـــه سـال هـاسـت گـفتـــه امـ
“ ایــاک نــعبد ”

امـا بـــه دیـگران هـمـ دلـسپــرده امـ

از مـن کـــه سـال هـاسـت گـفتـــه امــ
” ایــاکَ نستَعيـن "

امــا بــه ديگران همــ تـكيــه كــرده امـ

امـا رهایـمــ نـکـن


بیـش از هـمـیشــه دلـتـنگمــ
بـــه انـدازه ی تـمامــ روزهـای نـبودنـمــ .

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود