مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

64) عقیده تازینامه در مورد پدر و مادر ناباور چیست؟

به این مطلب امتیاز بدهید
پیش از طرح شبهه، باید بابت طرح عنوان مطلب با نام تازینامه، عذرخواهی کنم، زیرا فقط جهت حفظ امانت، عنوان شبهه را بدون دستکاری ذکر کرده ام.

شبهه: تازینامه در مورد رفتار یک شخص با والدینی که خدایانی بجز الله را میپرستند اطلاعات متناقضی میدهد. در سوره 31 آیه 15 از مسلمان معتقد میخواهد که همنشینی با والدین را حتی اگر آنها در ناباوری اسرار ورزیدند حفظ کند، اما سوره 9 آیه 23 میگوید پدران و برادرانتان را در صورتی که معتقد نیستند همنشین و دوست خود خود قرار ندهید!

سوره 31 آیه 15
اگر آن دو به کوشش از تو بخواهند تا چیزی را که نمیدانی چیست با من شریک گردانی اطاعتشان مکن. در دنیا با آنها به وجهی پسندیده زندگی کن و خود، راه کسانی را که به درگاه من باز می گردند در پیش گیر. بازگشت همه شما به سوی من است و من از کارهایی که میکرده اید آگاهتان میکنم.
سوره 9 آیه 23
ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر پدرانتان و برادرانتان دوست دارند که کفر را به جای ایمان برگزینند، آنها را به دوستی مگیرید و هرکس از شما دوستشان بدارد از ستمکاران خواهد بود.

البته مشخص است که این دو آیه در زمانها و در زمینه های مختلفی آورده شده اند. ممکن است اسلامگرایان شبهه وارد کنند که سوره 9 آیه 23 تنها در زمینه و زمان خصومت آورده شده است نه در هیچ موقعیت دیگری. اگر چنین شبهه ای وارد شود سپس باید ما خصومت را تعریف کنیم و نباید فراموش کنیم که بسیاری از آیات تازینامه از شرایط نوسانی بین باورمندان و ناباوران سخن میگوید. از آنجا که نه تمامی سوره های تازینامه و نه حتی آیات درون یک سوره با توجه به مفادشان مرتب شده اند و تمامی تازینامه همینگونه سازمان نیافته است، موقعیت و زمینه های این آیات را به دشواری میتوان دریافت. اما جالب است که سوره 31 آیه 15 نیز همانند سوره 9 آیه 23 در زمینه و مفاد حمله به ناباوران آمده است. به عبارت "و ان جاهداک" در این آیه دقت کنید

پاسخ:
این شبهه نیز از آن شبهاتی است که بیشتر به تقویت اسلام کمک می کند، زیرا با توسل به دروغ، نشان می دهد که راهی منطقی برای نقد اسلام، وجود ندارد. در پاسخ این شبهه عرض می کنیم:

اولاً این جمله که «در سوره 31 آیه 15 از مسلمان معتقد میخواهد که همنشینی با والدین را حتی اگر آنها در ناباوری اسرار ورزیدند حفظ کند، اما سوره 9 آیه 23 میگوید پدران و برادرانتان را در صورتی که معتقد نیستند همنشین و دوست خود خود قرار ندهید» خلاف واقع است، زیرا آیه 23 از سوره 9، صحبتی از همنشینی نکرده است، که بعد بگوییم با آیه 15 از سوره 31 ناسازگار است. این حتی در ترجمه ای که در متن شبهه از آیه آمده است نیز، قابل درک است! آیه23 از سوره 9، صبحتش از "اولیاء" است، که به معنای دوستی می باشد، و آیه 15 از سوره 31، صحبتش از "صاحبهما" است، که به معنای معاشرت و همنشینی می باشد. سازندۀ شبهه، پاسخی نامربوط را به مسلمانان یا به قول خودش اسلامگرایان، نسبت می دهد، در حالی که از پاسخ بدیهی شبهه غافل است.

ثانیاً ادعاهای سازندۀ شبهه در مورد مرتب بودن مفاد آیات و سازمان نیافته بودنِ قرآن، صرفاً نشانگر عدم آگاهی نویسندۀ شبهه است(اگر آن را به پای عدم انصاف نگذاریم) پیشنهاد می شود، افرادی که اینگونه فکر می کنند، سری به مباحث تاریخ قرآن و شأن نزول آیات بزنند.

ثالثاً هیچیک از این دو آیه و نه تعبیر "ان جاهداک"(=اگر تو را وا بدارند) حمله به ناباوران نیست، و چنین تفسیری از این دو آیه، نیازمند تعصب و بی انصافی زیادی است.

رابعاً تنها شبهه ای که واقعاً وجود دارد، و اصلاً به ذهن نویسندۀ شبهۀ فوق نرسیده است، این دو مسئله می باشد که چگونه با کسی همنشینی کنیم ولی او را به دوستی نگیریم، و آیا عدم دوستی که باعث رنجش والدین کافر می شود، با همنشینی نیکو، سازگار است؟ در پاسخ به این دو مسئله باید بگوییم:

الف-بین دوستی نکردن و همنشینی نیکو، ناسازگاری و تناقضی نیست، شما با خیلیها دوست نیستید، ولی همنشینی و همزیستی مسالمت آمیز و نیکو با آنها را حفظ می کنید. دقت کنید که آیه 23 از سوره 9 نیز، نمی فرماید با آنها قهر کنید، بلکه می فرماید آنها را به عنوان دوست نگیرید، چون بین مومن و کافر دوستی نیست، و این را از رفتار پر از نفرت اسلامستیزان در برابر مسلمانان، به خوبی می توانید درک کنید! البته این عدم دوستی، به معنای بی احترامی به آنها نیست که با همنشینی نیکو ناسازگار باشد، لذا هیچ تناقضی بین این دو نیست. مومن بودن فرزند و کافر بودن پدر، از بین برندۀ احترام فرزند به پدر نیست. مگر شما با هر کسی که دوست نیستید، به او بی احترامی کرده اید؟ افراد بسیاری در جامعه هستند که شما با آنها دوست نیستید، آیا این یعنی به انها بی احترامی کرده اید؟

ب-در مورد رنجش ناشی از عدم دوستی که ممکن است در والدین ایجاد شود، باید عرض کنیم که بله، این باعث ناراحتی می شود؛ ولی دو نکته را نباید فراموش کرد: اول اینکه آیه 15 سورۀ 31 نیز که می فرماید صاحبهما معروفا(=با آنها به نیکی همنشینی کن) در ابتدای آیه فرموده فلا تطعمها(پس از آنها پیروی مکن) اصلا همانجا می شود گفت این عدم پیروی، باعث ناراحتی آنها است. دقت کنیم آیه می فرماید در شرک ورزیدن از او اطاعت مکن یعنی داخل پرانتز می فرماید اگه اطاعت نکردی و ناراحت شدند، اشکالی ندارد. دوم اینکه، ما نمی توانیم عمل حق خودمان را به دلیل ناراحتی دیگران ترک کنیم، و ناراحتی دیگران به معنای بدرفتاری ما نیست. آیا اگر اسلامستیزان، پدر و مادر یا فرزند مسلمانی داشته باشند که از اسلامستیز بودنِ آنها در رنج و ناراحتی است، قبول می کنند که اینکه آنها از دستشان رنجیده شده اند، نشانگر بدرفتاری خودشان با آنهاست؟

البته این دو سؤال که سؤالات اصلی ناشی از مطالعۀ این دو آیه بود، به کل به ذهن سازندۀ شبهه نرسیده بود!
^

ورود

ورود