مشاهده RSS Feed

علی ولی زاده

خواهش ،دانش

به این مطلب امتیاز بدهید
تأثير خواهش ها بر دا نش‌ها:

منطقیون دراین عالم جوهر راجنس اعلی وجسم راجنس متوسط وحیوان راجنس اسفل و انسان رانوع اخیرمی دانندکه نوعی مادون آن وجودندارد درحالیکه درعالم دیگرانسانها به نوع متباین ومتمایز تقسیم می شوند و انسان جنس محسوب می گرددوانواعی ازانسان هاتحت این جنس قرار می گیرنداین تمایز وتباین واختلاف مربوط به مراتب ایمان وکفرانسان می باشدومابرای این تقسیم بندی اگردرقرآن وارد تحقیق وتفحص شویم مطالب ونکات مهمی رادریافت می کنیم .اما عامل قوي‌تري که به تضعيف عقل مي‌انجامد تأثيري است که خواست‌ها در شناخت انسان مي‌گذارند و اين امري بسيار عجيب است. خلقت انسان به گونه‌اي است – همه اين‌ها از زيبايي‌هاي خلقت انسان است و همه براي فراهم شدن زمينه آزمايش اوست – که وقتي به کاري اُنس و عادت پيدا کرد دوست دارد آن کار را توجيه کند و نشان دهد که آن کار بدي نيست. يعني حبّ ذات مانع مي‌شود از اين‌که انسان اقرار کند که «من کار بدي انجام مي‌دهم!» اين امر باعث مي‌شود که به تدريج فهم انسان عوض شود و چيزي را که تا ديروز با عقل خود، کاري بد مي‌ديد به تدريج کاري خوب ببيند و بعد، هم براي قانع کردن خود و هم براي قانع کردن ديگران توجيهات نامعقولي مطرح نمايد. برخي انسان‌ها براي تأمين منافع خويش از ناحيه چنين اعمالي، سعي مي‌کنند آن شناخت غلط را به ديگران هم القا نموده، آن‌ها را گمراه کنند. از همين جا روشن مي‌شود که اگر کسي بتواند اولاً با کنترل خويش شناختي صحيح و قضاوتي عاقلانه، عميق و حکيمانه داشته باشد، و ثانيا سعي کند جامعه را از گمراهي‌ها نجات دهد بزرگ‌ترين خدمت را به جامعه انساني کرده است. از اين روست که مي‌بينيم در ميان آموزه‌هاي ديني، بر تعليم و هدايت ديگران بسيار تأکيد شده است. در برابر، بزرگ‌ترين خيانت به جامعه تغيير شناخت‌هاي فطري و صحيح انسان‌ها است.قرآن کريم به اين نکته به خصوص در مسائل فردي توجه خاصّي دارد. خداي متعال در قرآن کريم مطلبي را بيان مي‌فرمايد که فهم آن در شرايط عادي اندکي مشکل به نظر مي‌رسد، اما ما معتقديم همه قرآن صحيح است و اگر مطلبي از آن را درک نمي‌کنيم اشکال از ناحيه عقل ماست. قرآن کريم مي‌فرمايد: گاه انسان در اثر سوء اختيار خود و عادت به گناه و کج روي به جايي مي‌رسد که مستحق اين مي‌شود که خداوند او را گمراه کند و خداي متعال اين کار را انجام مي‌دهد. خواست خداي متعال اين است که اگر انسان با اختيار خود راهي را انتخاب کرد، چه خوب و چه بد، او را در آن راه ياري نمايد (كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً؛(اسراء-20) هر يك از اين دو گروه را از عطاى پروردگارت، بهره و كمك مى‏دهيم و عطاى پروردگارت هرگز منع نشده است). اگر کسي به راه کج رفت خداي متعال فورا مانع او نمي‌شود؛ مثلا دستش را فلج يا زبانش را لال نمی کند. انسانِ خطاکار با تکرار خطاي خويش در حقيقت آن کار را تمرين مي‌کند و آمادگي پيدا مي‌کند که دفعات بيشتري آن را انجام دهد و اين همان امدادي است که باعث مي‌شود طبق سنت الهي در انجام کار بد خويش پيش رود. اما چه کساني به اين عقوبت گرفتار مي‌شوند؟ قرآن کريم مي‌فرمايد: «أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى‏ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى‏ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى‏ بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْديهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ؛ (جاثیه-23)آيا ديدى كسى را كه معبود خود را هواى نفس خويش قرار داده تصميم دارد که هر چه دلش بخواهد انجام دهد و خداوند او را با آگاهى و با وجود همه معلومات( که اندوخته و تخصص‌هايي که کسب کرده است) گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مُهر زده و بر چشمش پرده‏اى افكنده است؟! با اين حال چه كسى مى‏تواند غير از خدا او را هدايت كند؟! آيا متذكّر نمى‏شويد؟!»
این حرکت به میل وخواهش که مشترک بین انسان وحیوان است موجب می شودکه گوش اوحقایق رانشنوددرنتیجه قلب اوهم ازموعظه ونصیحت وخیرخواهی تأثیرنپذیردیعنی درحقیقت ابزار انسانی اوجهت رسیدن به سعادت وکسب ایمان تعطیل شودوموردبهره برداری قرارنگیردوانسان گرفتارشقاوت گردد.اما اگرخواست ها وخواهش هایامیل وگرایش ها تحت مدیریت عقل ودانش ومعرفت اوقرارگیرد سمع وبصروقلب انسانی اوفعال می گرددوحرکاتی ازاو سرمی زندکه متفاوت با حرکات سایرموجودات است که ازبینش وایمان اونشأت می گیرد و صدور این حرکات چه بسابرخلاف میلش اماتوسط "اراده" اوصورت می پذیرد.یعنی بااینکه به انجام کاری میل نداردامابراثرتدبیرودوراند یشی اراده میکندوآن کارراانجام میدهد.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود