مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

65)کدامیک به بهشت وارد میشوند؟ روح، بدن یا هردو؟

به این مطلب امتیاز بدهید
پیش از طرح شبهه، باید بابت طرح عنوان مطلب با نام تازینامه، عذرخواهی کنم، زیرا فقط جهت حفظ امانت، عنوان شبهه را بدون دستکاری ذکر کرده ام.

شبهه: تازینامه در آیات مختلفی از جمله سوره 13 آیه 5، سوره 17 آیات 98-99، سوره 20 آیه55، سوره 34 آیه 7، سوره 75 آیات 3-4 روی این نکته تاکید میکند که بعد از رستاخیز، بدن که با روح دوباره پیوند یافته به بهشت وارد میشود، اما در سوره 89 آیات 27-30 میگوید این روح (نفس) است که به بهشت وارد میشود.

سوره 17 آیه 99
آیا نمیدانند که خدایی که آسمانها و زمین را آفرید است قادر است که همانند آنها را بیافریند و برایشان مدت عمری نهاده که در آن تردیدی نیست؟ اما ظالمان جز انکار نکنند.

سوره 75 آیه 3،4
آیا آدمی میپندارد که ما استخوانهایش را گرد نخواهیم آورد؟ آری ما قادر هستیم که سرانگشتهایشان را برابر کنیم.

سوره 89 آیه 27-30
ای روح آرامش یافته، خشنود و پسندیده به سوی پروردگارت بازگرد، و در زمره بندگان من داخل شو، و به بهشت من در آی.

سوره 31 آیه 28
آفرینش همه شما و باز زنده کردنتان تنها همانند زنده کردن یک تن است. هر آینه الله شنوا و بیناست.

لذت بهشتی در اسلام بدون لذت جسمی و حسی کامل نیست، و الا چگونه ممکن است شخصی در بهشت نوشیدنی همراه با زنجبیل بنوشد؟ (رجوع کنید به سوره 76 آیه 17)، و از هوای تهویه یافته که نه آفتاب دارد نه سرما استفاده کنند؟(سوره 76 آیه 13)، از دختران باکره لذت ببرد؟ (سوره 55 آیه 56) و عسل و شیر بنوشند؟(سوره 47 آیات 16 و 17) که همگی پاداشهایی است که الله به مومنین میدهد استفاده کند و لذت ببرند.

یوسف علی (معروف ترین مترجم تازینامه از عربی به انگلیسی) در توضیح شماره 6128 برای سوره 89، آیه 27 و 30، میگوید که این روح است که بهشت وارد میشود و نه جسم زمینی، که این نظر یوسف علی با سوره 75 آیات 3 و 4 در تضاد است. همچنین به سوره 31 آیه 28 نگاه کنید که میگوید خلقت انسان یا رستاخیز هردو همانند زنده کردن یک تن است.

برخلاف نوشته های مربوط به کتاب ودا (یکی از کتب مقدس هندوها) تازینامه روح را به عنوان یک ماهیت جدا از بدن تعریف نمیکند. روح اکثرا در تازینامه به عنوان منشا تمایلات و امیال معرفی میشود (سوره 3 آیه 61 و سوره 12 آیه 53). کلمه عربی "نفس" به صورت متفاوتی در ترجمه های مختلف تازینامه ترجمه شده است. نفس را مترجمان متخلف به روح، ذهن، روحیه، و حتی قلب ترجمه کرده اند. همچنین کلمه "نفس" در تازینامه گاهی به اشخاص اشاره میکند (سوره 12 آیه 53)، بعضی اوقات به روح اشاره میکند (سوره 6 آیه 93 و سوره 39 آیه 42) و بعضی وقتها به خود الله اشاره میکند (سوره 6 آیه 12 و 54). نکته جالبی در سوره شماره 21 آیه 35 یافت میشود که میگوید "هر نفسی (روحی) طعم مرگ را می چشد..." این آیه میتواند این معانی را داشته باشد


  1. بدین معنی که روح طعم مرگ را بعد از جدا شدن از بدن میچشد، بطوری که یوسف علی آنرا تفسیر کرده.
  2. بدین معنی که هر شخصی طعم مرگ را میچشد همانطور که در بسیاری از جاهای دیگر نیز این عبارت آورده شده است همچون سوره 3 آیه 61 و سوره 51 آیه 21.


کسانی که معتقدند کلمه "نفس" در سوره 21 آیه 35 تنها به معنی روح واقعی است، باید این آیه را در تناقض با سوره 39 آیه 42 و سوره 89 آیه 27-30 بیابند که میگوید وقتی انسانها میخوابند، لحظه ای روح آنها توسط الله پس گرفته خواهد شد، آیا این بدین معنی است که روح ها نمیمیرند؟


پاسخ:

این شبهه علیرغم زیاده گویی نویسنده، محتوای بسیار ناچیزی دارد که ناشی از درک ناصحیح سازنده است:

اولاً در سوره 89 آیات 27-30 نمی گوید این روح است که وارد بهشت می شود، بلکه می گوید به نفس مطمئنه خطاب می شود که به سوی پروردگارش بازگردد.از کجای این جمله می توان برداشت کرد که فقط روح وارد بهشت می شود؟ آیا اینکه در دانشگاه دانشجوها راه می دهند، به معنای این است که کیف و وسایل دانشجوها را راه نمی دهند؟

ثانیاً در مورد اینکه در سوره شماره 21 آیه 35 می گوید "هر نفسی طعم مرگ را می چشد..." هر چند هر کلمه معانی مختلفی داشته باشد، و بعید نیست که منظور از نفس در این جمله، شخص باشد و نه روح، ولی حتی اگر نفس را در اینجا، روح هم بگیریم، چشیدن مرگ به معنای مرگ روح نیست، بلکه به معنای جدایی کامل بین روح و جسم است. آیا ما باید براساس باور عوامانه که مرگ را مساوی با نابودی می گیرد، به مسئلۀ مرگ نگاه کنیم؟ اگر نگاه دقیق داشته باشیم، چشیده شدن مرگ توسط روح نیز، امری کاملا منطقی بوده و با تمامی آیات قرآن، هماهنگی کامل دارد.

ثالثاً مثل توضیح بالا، پس گرفته شدن روح انسان توسط خدا نیز، با چشیدن طعم مرگ توسط روح، تعارضی ندارد، زیرا مرگ صرفاً جدایی و شقاق کامل بین روح و جسم است، که البته پس گرفته شدن روح توسط خدا در خواب که یک جدایی جزئی بین روح و جسم است، الزاماً به معنای نمردن روح نیست، و ما برای نمردن روح دلایل دیگری داریم.

رابعاً مبنای فهم ما از قرآن، مفسرین بی نام و نشانی چون یوسفعلی نیست. اگر منتقدین اسلام قصد استناد به تفسیرها را دارند، از مفسرین بزرگ نقل قول بیاورند، و نه از افرادی مثل یوسفعلی.

^

ورود

ورود