مشاهده RSS Feed

fatimahsadat

خدا

به این مطلب امتیاز بدهید


خداوند شما را از شرایطی عبور می دهد؛
که هیچ از آن سر در نمی آورید؛
فقط به این دلیل که؛شما را به جایگاهی برساند؛که شایسته اش هستید؛
پس به او اعتماد کنید ...
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود