مشاهده RSS Feed

saeed623

ورود اسرا به کوفه

به این مطلب امتیاز بدهید
کوفه رفتن به خدا، حال دگر می خواهد
زینبت، کسب اجازه به سفر می خواهد

چاره ای نیست وَ باید بروم ای گل من
خواهرت می رود و سایه سر می خواهد

در اسارت ،غل و زنجیر بسی بسیار است
دیدن شمس جمالت،چه خطر می خواهد

خیزران هست تو را منتظر ای خون خدا
دشمن پست شما، جایزه سر می خواهد

وسط مجلس پُر لهو و شرابش ،نامرد
به کنیزی ز یتیم تو، نظر می خواهد!

ناله و اشک شده قوت شب دخترکان
یک سه سااله ز فراق تو،پدر می خواهد

سیلی و صورت ناموس خدا، یا الله
در حرم، طفل یتیم تو، سپر می خواهد
دسته بندی ها
مناسبتها , شعر
^

ورود

ورود