مشاهده RSS Feed

fatimahsadat

نامه

به این مطلب امتیاز بدهید


خدایا می خواستم‌ برایت‌ نامه ای‌ بنویسم ...اما یادم‌ آمد که‌ تو نامه ام‌ را پیش‌ از آن‌ که‌ نوشته‌ باشم،خوانده‌ای...


پس‌ منتظر می مانم‌ تاجوابم‌ را فرشته ای‌ برایم‌ بیاورد..
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود