مشاهده RSS Feed

fatimahsadat

ببخشید

به این مطلب امتیاز بدهید
الهی ...
من نه آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم،
نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی ؛
در اگرباز نگردد ، نروم باز به جایی؛
پشت دیوار نشینم ، چو گدا برسرراهی؛
کس به غیر از تو نخواهم ، چه بخواهی چه نخواهی ؛
بازکن در،که جز این خانه مرانیست پناهی...
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود