مشاهده RSS Feed

fatimahsadat

نام های زیبای خدا

به این مطلب امتیاز بدهید

الهی" بـوی ناب"بهشـت"میدهد همـه ی "نامهای"قشـنگ ِ"تــو"
میگذارمشان روی ِزخمهای "دلم"
گفـته بـودی
"اَلجَّبار" یعنی کسی کـه"جُـبران مــیکند"همـه ی شکستگـیهایِ "دلت" را
گفـــــته بودی
"اَلمُصَـوِّر" یعنی کسی کــه از "نومـیسـازد" همه ی آنچه را"ویـران"شـده اسـت
درون ِ "دلت"
گفــته بـودی"الشّـافـی" یعنی کسی کـــه"شِفا" مـیدهد تمام ِ "زخمهـایِ
عمیق"و"ناعـلاج"را هـوای ِ"دلم" .
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود