مشاهده RSS Feed

مریم

لوح محفوظ

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1392/01/25 در ساعت 01:36 (249 نمایش)


نطفه ی انسان ، نقطه ی آغازین وجود و "لوح محفوظ" تمام نظام هستی است .

امری نگاشته شده از تمامی آنچه میبایست و میشاید .

آنچه در قوس نزول میوه ی عالم مثال است و عقل ، در قوس صعود ، خود لوح محفوظی میشود بر کالبد مثال و عقلی که خود انشاء میکند .

و آنچه بر این لوح نگاشته میشود نه محو میشود و نه تبدیل و نه تحویل ... این وادی حیرت ، واحه ایست که " ژن " در آن عالمی میشود به پیچیدگی تاریخ حیات.

آنجا که انسان برآیندی میشود از تمام دهر .جایی که هویت های کاذب ، دستخوش انقراض میگردند ،

و حجابیکه بر هویت ممتد و یکپارچه ی هستی قرار گرفته خرق میشود ... بدینسان ، هر نفسی که در قیامت خود محشور میگردد ،

لوح محفوظ تمامی گذشتگانش میباشد ... به بیانی دیگر میتوان همه ی تاریخ انسان را در پیچ و خم "DNA" مشاهده کرد... !
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود