مشاهده RSS Feed

| دالـان بـهشـت |

امضــا شمــاره 4

به این مطلب امتیاز بدهید
[ زوج های مـــذهــبی عــاشقتــرند ]‌


مــــا ارتش زینــــبیہء محـــــترمیــم
با
«چــادر» خود نماد بانوے غمیـم
هــــر چند بہ ما جهــــاد ممنـوع شدہ
مـــا چادریــــان
«مدافعـان حرمیـم»

#مدافعان_چادر_خاڪے
#مدافعان_حیاے_فاطمے

التمـاس دعـا
!

نظرات

^

ورود

ورود