مشاهده RSS Feed

مریم

چه به اوجم برساني ،چه به خاكم بكشاني…

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1395/04/26 در ساعت 01:13 (87 نمایش)
بارالها…

از كوي تو بيرون نشود
پاي خيالم

نكند فرق به حالم ....
چه براني،
چه بخواني…

چه به اوجم برساني
چه به خاكم بكشاني…

نه من آنم كه برنجم
نه تو آني كه براني..

نه من آنم كه ز فيض نگهت چشم بپوشم
نه تو آني كه گدا را ننوازي به نگاهي

در اگر باز نگردد…
نروم باز به جايي

پشت ديوار نشينم چو گدا بر سر راهي

كس به غير از تو نخواهم
چه بخواهي چه نخواهي

باز كن در كه جز اين خانه مرا نيست پناهی


از خواجه عبدالله انصاری
^

ورود

ورود