مشاهده RSS Feed

دختر گمنام

آرامش

به این مطلب امتیاز بدهید


آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد، مشکلی وجود نداشته

باشد، کار سختی پیش رو نباشد.


آرامش یعنی در میان دغدغه ها، صدا ها، مشکلات و کار سخت،


دلی آرام وجود داشته باشد و بتوانی آرامشت را تقدیم کنی به عزیزانت و

آنانی که دوستشان داری ...

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود