مشاهده RSS Feed

مزمل

ابراهیم یکی از الگوهای معرفی شده در قران

به این مطلب امتیاز بدهید
روح قابل رویت نیست همانطوری که خدا قابل رویت نیست اینها تدبیر خداست ساده لوحی است که در برابر چنین اموری سوال کرد زیرا قدرت خدا بسیار زیاد است و در برابرش انسان بسیار ضعیف است خدا دارای خالقی نیست و این برای بشر کافی است که تفاوت خود را با خدا درک کند داستان زندگی یوسف برای پاسخ به این سوال که خدا سرنوشت را نوشته است کافی است وقتی یوسف در خواب می بیند یازده ستاره با ماه و خورشید برایش سجده می کنند یعنی سرنوشت یوسف از قبل معلوم شده است و این سرنوشت برای همه ی جهان از قبل تعیین شده است به سادگی معلوم می شود که خدا به سرنوشت جهان اگاه است
سوال دیگر این است که در مورد خدا مجادله کنیم و بخواهیم او را منفی نشان دهیم مثلا اگر سرنوشت از قبل معلوم است پس جهنم چه معنی می دهد جوابش ساده است و ان این است که خدا قدرت برتر است و بشر ضعیف و محکوم و این سوالات تنها به ضرر خود فرد است زیرا بشر قادر نیست به خدا اسیب برساند تنها چیزی که برای یک بشر هوشیار بهترین رویه است تسلیم بودن تنها و تنها در برابر خدا است
معنی تسلیم هم معلوم است در برابر خدا نباید مجادله کرد باید الگوی بشر ابراهیم باشد او با عمل خود تسلیم را به ما یاد داد خوب و بد زشت و زیبا عاقلانه و غیر عاقلانه مفهومی ندارد در مکتب اسلام جان و مال معنی ای ندارد مانند یک اعدامی که با پای خود به پای چوبه دار می رود در برابر خدا هم نباید کمترین مکثی کرد زیرا اگر فوری به دستورش جواب ندهی مجازاتی بیشتر در نظر گرفته می شود بعضی ها رسم و رسوم و افکار عمومی را بیشتر از فرمان خدا مهم می دانند به همین جهت بحث این که اگر ما به فرمان خدا عمل کنیم می ترسیم مضحکه مردم شویم را پیش می کشند و می گویند خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد
امتحان خدا در همین زمینه هاست و بت شکنی ابراهیم یعنی اگر همه کاری می کنند تو نکن
پیروی از میراث پدران هم خلاف شیوه ابراهیم است اگر پدران ما اشتباه کردند نباید ما اشتباه انها را تکرار کنیم بلکه باید با زیر سوال بردن فکر های به جا مانده از ان ها اشتباهات انها را اصلاح کنیم
انسان عاقل باید فرهنگ شخصی داشته باشد انهایی که فرهنگ جمعی دارند الگویشان ابراهیم نیست بلکه الگویشان دشمنان ابراهیم است
بهترین کار تفکر در گذشته گان است و نباید به گذشتگان اعتماد کرد و ابراهیم این چنین بود
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود