مشاهده RSS Feed

علی ولی زاده

خواهش ،دانش

به این مطلب امتیاز بدهید
خواهش ودانش _________
خواهش و دانش هریک ازماتفاوت دومقوله ی"می خواهم" و"می دانم"رافهمیدیم که همان گرایش وبینش موردبحث درفلسفه وحکمت است وقت آن رسیده که بپرسیم آیا عقل انسان دراین"خواهش ودانش" چه جایگاهی دارد؟_______
___________________
را مديريّت مي‏كند. اگر اين مدير به درستي تربيت شود، در برابر فتواهاي عقل نظري خضوع مي‏كند؛ يعني براي انجام هر كار از عقل نظري فتوا مي‏گيرد؛ ولي اگر اين مدير به درستي تربيت نشود، خودسري كرده، از مركز فرهنگي خود كه عقل نظري و دانش است، استفتا نمي‏كند و به عكس از زيرمجموعه خود كه شهوت و غضب است، نظر مي‏خواهد و بر اساس ميل آنها عمل مي‏كند. بدين ترتيب، عقل عملي ديگر مدير نيست، بلكه شيطان است که اعمال ورفتار انسان رامدیریت می کند.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود