مشاهده RSS Feed

گمنام110

کل گردان صلوات

به این مطلب امتیاز بدهید
یه روز یکی از رزمنده ها دیر به صبحگاه رسید.
فرمانده برای اینکه رزمنده بسیجی را تنبیه کنه گفت:
باید در دو دقیقه 150 صلوات بفرستی!
بسیجی دید نمیشه ،ولی کم نیاورد،رو کرد به گردان و گفت:
کل گردان صلوات
کل گردان که 400 نفر بودصلوات فرستادند؛
بعد بسیجی به فرمانده گفت: 150 تا برا امروز بقیه ش برا فردا........
شادی روح شهدا صلوات..
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود