مشاهده RSS Feed

علی ولی زاده

مدیریت خواهش ودانش

به این مطلب امتیاز بدهید


خواهش و دانش :می خواهم دوسرداردیکی درتشنه است ودیگری درآب ومی دانم شامل هردوی آنهاست هم آب رادربیرون می شناسم وهم تشنگی را در میان جان وآنچه این شناخت راعهده داراست ومارابپای آب زلال می کشاند چیست وهم است یاعقل؟
عقل نظری وعقل عملی
«عقل نظری»- عهده دار بینش ،دانش ،جزم ،یقین وآگاهی های ماازبایدونبایدهاست
«عقل عملي»- همه ی تصميم‏گيريهاي گرايشي انسان را بر عهده دارد و كارهايي نظير عزم، اراده، محبّت، اخلاق، نيّت و... را مديريّت مي‏كند. اگر اين مدير به درستي تربيت شود، در برابر فتواهاي عقل نظري خضوع مي‏كند؛ يعني براي انجام هر كار از عقل نظري فتوا مي‏گيرد؛ ولي اگر اين مدير به درستي تربيت نشود، خودسري كرده، از مركز فرهنگي خود كه عقل نظري و دانش است، استفتا نمي‏كند و به عكس از زيرمجموعه خود كه شهوت و غضب است، نظر مي‏خواهد و بر اساس ميل آنها عمل مي‏كند. بدين ترتيب، عقل عملي ديگر مدير نيست، بلكه شيطان است که اعمال ورفتارانسان رامدیریت می کند. راستی می دانیدچرا؟
--------------------------------------------------------------
برداشتی باتصرف ازدرس اخلاق آیةالله جوادی آملیبرچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود