مشاهده RSS Feed

110aleyasin

من معلم هستم

به این مطلب امتیاز بدهید
تقدیم به دانش آموزان خوبم
آنچه را آموخته ام
با سخاوتمندی ،به تو می آموزم
به تو می آموزم "الف "ایمان را
تا که روحت با آن ،نور و صیقل یابد
به تو می آموم ،که چگونه
عشق را در دل خود ضرب (×) کنی
و سپس بر همگان تقسیمش
و چطور نامساوی هارا به تساوی (=)بکشی

به تو می آموزم که اگر ما همه یک تن بشویم
یک تن تنها نیست که ستم دیده شود
به تو می آموزم
هر کجایی سخن از زور و زر است
حرف ربط آنجا نیست
به تو می آموزم
لحظه های گذران هستی ، چه بهایی دارند
هر زمان گلبرگی
از گل عمر ،من و تو به زمین می افتد
پس بیا ،بوی خوش خوبی را به همه هدیه کنیم
نوگلم ، دخترم ، ای سراپا همه شوق
تو بخواه
تو بپرس
تا که تعریف کنم
بی نهایت ها را
من معلم هستم
من معلم هستم
روزم بر خودم و همکارانم مبارک

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود