مشاهده RSS Feed

110aleyasin

از ستاره ها خواسته ام

به این مطلب امتیاز بدهید
از ستاره ها خواسته ام
تا اذان صبح بر جاده های شب بتابند تا
مسیر آرزوهایتان نورانی بماند و زمانی که ندای "این الرجبیون"
در آسمان طنین انداز می شود شما در صف اول رجبیون بدرخشید
به رسم رفاقت ما را از دعای خیرتان فراموش نفرمایید
التماس دعای فرج

نظرات

^

ورود

ورود