مشاهده RSS Feed

yanoor

افعی دشمن امیرالمومنین را می شناسد

به این مطلب امتیاز بدهید
افعی دشمن امیرالمومنین را می شناسد

على (ع ) بر منبر جامع كوفه بودند، ناگاه مردى براى وضو گرفتن از جا بلند شد.<آن شخص از مسجد بيرون رفت به سوى رحبه تا وضو بگيرد، ناگاه مار بزرگى مانع او شد.<پس از مقابل آن مار فرار كرد و به خدمت على (ع ) آمد و قضيه را به آن حضرت نقل كرد. على (ع ) بلند شد و تشريف آورد نزديك آن سوراخى كه افعى در آن بود.<شمشير مبارك را بر در سوراخ گذاشت و فرمود: افعى از اين جا خارج شو. طولى نكشيد كه آن مار بيرون آمد و با آن حضرت صحبت كرد، على (ع ) به آن مار عتاب كرد چرا مانع اين مرد از وضو گرفتن شدى ؟ جواب داد: اين مرد شما را چهارمين خليفه مى داند يعنى شيعه شما نيست . آن گاه اميرالمؤ منين (ع ) به آن مرد فرمود: تو مرا خليفه چهارم مى دانستى ؟<پس آن مرد بر سر خود زد و اسلام خود را كامل نمود.(47)

پاورقي


47- مناقب اهل بيت ، ص 156.

http://poiuyt.blogfa.com

http://qara-ali.blogfa.com
^

ورود

ورود