مشاهده RSS Feed

مریم

ودر پشت امواج ....

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1392/03/01 در ساعت 22:38 (245 نمایش)

هر که نظر کرد به دریای هستی ودید که هر دم هزاران هزار موج می آیند و می روند

و صد هزاران هزار حباب که هر یک فرعون وار بادنخوت در سر دارند وکوس انا الحق می زنند و به طرفة العینی محو می شوند ،

اگر در این تماشا فتنه حادثات نگردد و امواج وکفها را حقیقت نشناسد ودر پشت امواج حادثات آب قدیم الذات را مشاهده کند اهل تفکر است .

آن دیده کز این ایوان ، ایوان دگر بیند .......... صاحب نظری باشد شیرین لقبی باشد
^

ورود

ورود