مشاهده RSS Feed

مریم

خدایا !آنان که حقیقت را به مسلخ مصلحت...

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1392/03/03 در ساعت 01:29 (238 نمایش)

خدایا!
آنان که حقیقت را به مسلخ مصلحت می برند،
آ نان که دین می فروشند و دنیا می خرند ،
آنان که در مرتع حقوق مردم می چرند ،به کفر از ایمان نزدیکترند.
نقاب ایمان را از چهره شان بستان.

ای خدا !
ای خدایی که اسم و رسمت رحمت است .
از آنان که رسم تورا با اسم تو سر می برند،
رحمتت را دریغ کن !

خدایا !
به آنان که د رخیام تو ، خیال خام خیانت می پزند ،
خفت و خواری هر دو جهان را بچشان.

ای خدا !
مگر نه توحید اولین و برترین نعمت و موهبت به خلایق است !؟
مگر نه اینکه تو خود به رسم بنده نوازی ، خلایقت را در کوره های بلا می گدازی ،
تا با الفبای توحید ، آشنایشان سازی ؟!
اگر ره آورد امواج بی امان بلا ، توحید توست ،
هزار خیر مقدم به هرچه درد و داغ و بلاست.

خدایا !
در هجوم بی امان حوادث آخرالزمان ، عده ای امان را در آستان بندگان می جویند
و خانه سامانشان را
برسست ترین گمان بنیان می نهند.
عد ای ویران و ویلان می شوند و برخی پریشان و سرگردان می گردند.
و این همه در جستجوی امان به دامان این و آن می آویزند.
در این فتنه ها ی گران
اما تنها مومنان اند که نشانی دارالامان را می دانند و در حریم امن و آغوش گرم تو جاودان می مانند.
ما را همواره از مومنان خودت قرار ده .

خدایا !
هنگام ، هنگامه سرنوشت ساز انتخاب است .
عده ای هر چه جز تورا انتخاب می کنند.
و بی تردید به سراب می رسند .
عده ای تو را و غیر تورا انتخاب می کنند .
و چون تو از شرک و شراکت بیزاری یقینا به منجلاب می رسند .
و عده ای فقط تو را انتخاب می کنند .
و فقط این گروهند که به زلال حیات بخش آب می رسند.

خدایا !
ما فقط تو را می خواهیم ،
بی هیچ کم و بیش .
بی هیچ کم .چون کمتر از تو هیچ نیست که اقناعمان کند .
بی هیچ بیش .چون ، بیش از تو چیست ؟ هیچ نیست.
تو ما را کفایتی ! که خود فرموده ای :
ألیس الله بکاف عبده
آیا خدا برای بنده اش کافی نیست !؟
^

ورود

ورود