مشاهده RSS Feed

مریم

..دین را با زبان خودش تفسیر میکند...

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1392/03/03 در ساعت 01:41 (171 نمایش)خدایا!
اگر عظمت حقّ الناس را در نگاه تو در می یافتیم ،
به یقین چنین بی مُحابا بر کشتگاه حقوق مردم نمی تاختیم. نگاه خودت را در همین جهان ، عیان کن.


خدایا!
مردم را از این "معیشت ضَنک" برهان که نتیجۀ اعراض از ذکر توست ویاد خودت را علی الدوام د ردلهای ما زنده بدار.خدایا!
سکۀ رایج حرام را از اعتباربیندازو بهره های شیطان را روز افزون مپسند.خدایا!

ما را گرفتار فتنه های آخرالزمان و مَکرلیل ونهار مساز.خدایا!
شیطان ونفس به هم دست داده اند تا بندگان خوب تو را زمین بزنند. بی
مُساعدت تو مقاومت ممکن نیست.خدایا!
به یأس بگو رهایمان کند، به خستگی بگو که دست از سرمان بردارد وبه شیطان بگو که ما از آن توایم، امید نبندد.خدایا!
ما را از برکات مظلومیت محروم مکن.خدایا!
به دوستان نادان جبهه حقّ ، عقل و به دشمنان دانا، مروّت عنایت کن.خدایا!
زمین خوردن بزرگانمان را نشانمان مده.خدایا!
در این زمان که هر کس دین را با زبان نفس خودش تفسیر می کند و هر چه غیر از آن را کفر می شمرد،
حقیقت دینت را و دین حقیقی ات را بر ما آشکار کن.


^

ورود

ورود