مشاهده RSS Feed

yanoor

منظور از باقیاتُ الصالحات چیست؟

به این مطلب امتیاز بدهید
منظور از باقیاتُ الصالحات چیست؟

مفسّران قرآن مجید در تفسیر باقیات صالحات، احتمالات متعددّی ذكر كرده‏اند كه به پنج نمونه از آنها اشاره می‏كنیم الف. منظور، نمازهای پنجگانه روزانه است؛ زیرا هم عملی صالح و شایسته است و هم ماندگار. نماز در هر خانه و اداره جامعه و كشوری اقامه شود، آن را آباد می‏كند و از هر كجا رخت بر بندد، آنجا ویران خواهد شد.(تفسیر جوامع الجامع2/367) ب. مراد از « باقیات صالحات » ذكر شریف « سُبْحانَ الّلهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لا الهَ الّاَ اللّهُ وَ الّلهُ اكْبَرْ؛ (ترجمه تفسیرالمیزان 26/187) خداوند پاك ومنزّه ازهر عیب و نقصی و متّصف به هر صفت كمال است»؛ چنین خداوندی شایسته حمدو ستایش است. حال كه او هیچ عیب و نقصی ندارد و تمام صفات كمالیّه را واجد است ، تنها او شایسته پرستش است و هیچ معبودی جز او ، شایسته عبادت نیست . خداوندی كه بالاتر از تو صیف ما و بالاتر از فكر و اندیشه ماست. مثالهای زیبای قرآن ج 2، حضرت آیت الله مكارم شیرازی

http://porseman.org/q/show.aspx?id=28875


http://shabahang20.blogfa.com/post/1015/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-Nature

/////////////////////////////
خلاصه تحقيقي پيرامون
باقيات الصالحات

معناي لغوي و اصطلاحي :

باقيات : جمع مونث سالم «باقيه» ، به معناي آنچه از چيزي باقي مانده است يا باقي مي‌ماند
صالحات : : جمع مونث سالم «صالحه» ، به معناي نيكو ، خوب ودرست
باقيات الصالحات از جمله واژه‌هاي اسلامي است كه در متون ديني ، روايات و حتي قرآن كريم به آن اشاره شده است. لغتنامه دهخدا معناي اين واژه را « هر عمل نيک و صالح که ثواب آن باقي بماند ، عملهاي صالح و همه کردارهاي نيکي که در اين جهان از کسي صادر ميشود.» و لغتنامه معين « عمل هاي نيك و كارهاي نيكو» معرفي كرده است.[1]
الباقيات الصّالحات ، تعبيري که در قرآن[2] براي افادة امور نيکِ ماندني ، با اشاره به ناپايداري داراييهاي دنيا مانند ثروت و فرزند، و بي ثمري امکانات و مهلتي که خدا به گمراهان مي دهد، به کار رفته است . در دو آية حاوي اين تعبير بر بهتر بودن «الباقيات الصّالحات » چه از نظر پاداش يا نفع (خَيرٌ عندَ رَبِّک ثواباً) و چه از نظر خواستني يا شايستة اميد بستن بودن (خيرٌ أَمَلاً) و چه از نظر فرجام و نتيجه (خيرٌ مَرَدّاً) تأکيد شده است .

باقيات الصالحات در قرآن :

اين واژه 2 بار در قرآن كريم به كار رفته است يكي در آيه 46 سوره مباركه كهف و ديگري در آيه 76 سوره مباركه مريم :
46 كهف : المال والبنون زينه الحيوه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا و خير املا
ترجمه : مال و فرزندان زينت زندگي دنياست ولي اعمال صالح كه تا قيامت باقي است نزد پروردگار بسي بهتر و
عاقبت آن نيكوتر است.

76 مريم : و يزيد الله الذين اهتدوا هدي والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا و خير مردا
ترجمه : و خدا هدايت يافتگان را بر هدايت افزايد و اعمال صالحي كه اجرش نعمت ابدي است نزد پروردگار تو بهتر است هم از جهت ثواب الهي و هم از جهت حسن عاقبت اخروي.
مفسّران در توضيح دو وصف مذکور در آيه گفته اند که اين امور، که به دليل خالصانه و خدايي بودن از تباهي به دورند ، به اعتبار پاداش اخروي به صفت «بقا» متصف شده اند.همچنين در بيان موصوف «الباقيات الصّالحات » چند قول وجود دارد و مشهورترين آنها بر اساس حديثي است که به طرق و عبارات مختلف از پيامبر صلّي اللّه عليه وآله وسلّم نقل شده است . بر طبق اين حديث ، اذکار تسبيح و تحميد و تهليل و تکبير (سبحان اللّه و الحمدللّه و لااله الاّ اللّه و اللّه اکبر) و نيز «لاحول و لاقوّة الاّ باللّه » (ذکر اخير در همة روايات نيامده است ) همان (و يا شماري از) «الباقيات الصّالحات »اند و اشتغال به اين اذکار فوايد چندي در دنيا و آخرت ، از جمله محو آثار گناهان و نجات از عذاب و کسب نعمتهاي بهشتي دارد و به همين جهت بر مداومت در آنها تأکيد شده است . محمّدبن مکّي ، معروف به شهيد اوّل، رساله اي کوتاه به نام الباقيات الصّالحات در تفسير اين اذکار و بيان احتواي آنها بر پنج اصل توحيد، عدل ، نبوّت ، معاد و امامت نوشته است . همچنين بياضي شرحي بر اين رساله با عنوان الکلمات النافعات في شرح الباقيات الصّالحات نوشته است.
اقوال ديگري که مفسّران در باب آنچه باقيات صالحات را به بار مي آورد نقل يا مطرح کرده اند و بعضاً بر يکديگر منطبق است عبارت اند از: نمازهاي پنجگانه ، کارهاي خوب ، سخنان نيکو، شهادت بر يگانگي خدا و برائت از شرک ، همة احکام عبادي ديني و علاوه بر آن ، دوري کردن از همة گناهان ، هر کاري که به خاطر خدا انجام شود ، نيت ، ذکرهاي مختلف از جمله استغفار و صلوات ، بيدار شدن در شب براي خواندن نماز شب و مناجات ، علوم و فضايل ، دوستي اهل بيت پيامبر صلّي اللّه عليه وآله وسلّم ، دختران صالح براي پدري که در حقّ آنان نيکي کرده است.
با اينهمه ، بيشتر مفسّران ، از جمله طبري ، طوسي ، قرطبي ، طبرسي ، زمخشري ، فخررازي ، بيضاوي ، نسفي و طباطبايي ، ذيل آية مذکور، بصراحت يا به طور ضمني ، اين نظر را اختيار کرده اند که همة کارها و سخنان و عقايد خوب را مي توان از «الباقيات الصّالحات » دانست و آنچه در احاديث يا در اقوال مفسّران آمده فقط مصاديق يا مصداقهاي بارز آن است .
ادامه در
http://mohammadifam.blogfa.com/post-38.aspx

http://shabahang20.blogfa.com/post/1...9%d8%aa-Nature
^

ورود

ورود