مشاهده RSS Feed

مریم

دینمان را ابزار سیاستمان قرار مده

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1392/03/04 در ساعت 16:44 (204 نمایش)
خدایا!
کاری بکن که دل قراربگیرد!

خدایا!
توفیق ده که جز به مقام تو نیندیشیم و جز به جاه تودل نبندیم و جز منصب رضای تو را آرزو نکنیم.

خدایا!
به همه ما آنچنان فراستی عطاء کن که عشق را از هوس باز شناسیم و نور رحمان را از تار شیطان تمیز دهیم و میان حقیقت وباطلی حقیقت اندود فرق بگذاریم.

خداوندا!
دینمان را از سیاستمان جدا مکن و دینمان را ابزار سیاستمان قرار مده و دینمان را تابع سیاستمان مپسند.

خداوندا!
به فرزندانمان بینشی عطاء کن که میان اسلام و داعیان مسلمانی فرق بگذارند و مکتب را ازشاگردان کودن یا دغلکار آن تمیز دهند.

خداوندا!
خون شهیدان را پایمال سّم ستوران مپسند.

خداوندا!
پناه بر تو از جمود و تحجر،

پناه بر تواز نفس مداری و دنیا پرستی.

پناه بر تواز گناه آرایی وتوجیه گری ،

پناه بر تو از آرزوهای حیوانی وآمال این جهان.

پناه بر تو از لغزشهای ناگهانی.

پناه بر تو از رسوایی آن جهان.

پناه بر تو از سیاهدلی،سیاه اندیشی و سیاه بینی .
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود